BUDYNKI USŁUGOWE

CENTRALNE MUZEUM JEŃCÓW WOJENNYCH

Pawilon wejściowy Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Miejsce Pamięci Narodowej będące częścią obozu jenieckiego w Łambinowicach.