BUDYNKI USŁUGOWE

MIEJSKI DOM KULTURY OPOLE UL. SKAUTÓW OPOLSKICH

Rozbudowa Miejskiego Domu Kultury przy ul. Skautów Opolskich w Opolu,  PRLowskiego budynku dawnego przedszkola adoptowanego do potrzeb MDK.