BUDYNKI USŁUGOWE

OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI

Opole ul. Krakowska 38. Przebudowa dawnego budynku Ruchu