BUDYNKI USŁUGOWE

PRZEDSZKOLE UL. KRAPKOWICKA

Opole ulica Krapkowicka. Druga odsłona publicznego integracyjnego przedszkola pięciooddziałowego. Jeszcze bardziej zaawansowany energetycznie, z własnym magazynem energii. Nowoczesny,  ekologiczny budynek oparty na własnym źródle ciepła zasilanym z produkowanej na miejscu energii słonecznej. Obiekt z odzyskiem ciepła opartym na systemach rekuperacyjnych i gruntowych wymiennikach ciepła.