BUDYNKI USŁUGOWE

STANICA NURKÓW

Kamionka Piast Opole. Budynek rekreacyjno-pomocniczy użytku ekologicznego i terenów zielonych Kamionka Piast.