BUDYNKI USŁUGOWE

BUDYNEK TERAPEUTYCZNO-EDUKACYJNY W MIKOSZOWIE

Zabytkowa stajnia z okresu napoleońskiego przebudowana i zaadoptowana na potrzeby stowarzyszenia św. Celestyna prowadzącego pomoc,  terapię i edukację dla osób z porażeniem mózgowym.