BUDYNKI JEDNORODZINNE

DOM W OPOLU

Przebudowa budynku jednorodzinnego w objętej ochroną konserwatorską dzielnicy w rejonie ulicy Pomorskiej.